Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΟΘ


Θέμα 1ο :

Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.8, να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ).Α1      Όταν υπάρχει πλεόνασμα, οι παραγωγοί μειώνουν την τιμή του προϊόντος τους για να  μην έχουν συσσώρευση αποθεμάτων.

Α2     Αν αυξηθεί η  ζήτηση και η προσφορά, τότε θα αυξηθεί οπωσδήποτε και η τιμή ισορροπίας.

Α3     Αν δεδομένη καμπύλη ζήτησης έχει ελαστικότητα σε όλα τα σημεία της   ΕD = 0  στην αγορά ενός προϊόντος και αυξηθεί η προσφορά, τότε μειώνεται η τιμή ισορροπίας,  ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

Α4     Η επιβολή κατώτατης τιμής μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία "μαύρης αγοράς".

Α5     Η επιβολή κατώτατων τιμών αφορά κυρίως προϊόντα που αντέχουν στον χρόνο, όπως λάδι, σταφίδα, βαμβάκι, καπνός, σιτάρι, καλαμπόκι κ.α.

Α6     Η αύξηση της ζήτησης ενός προϊόντος με ταυτόχρονη αναλογική μείωση της προσφοράς του αυξάνει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών.

Α7     Αγαθό Χ με ελαστικότητα ζήτησης - 0,5 έχει συμπληρωματικό αγαθό Υ με ελαστικότητα ζήτησης - 1,2. Όταν αυξηθεί η τιμή του Χ, τότε αυξάνεται η συνολική δαπάνη και των δύο αγαθών.

Α8     Μία βελτίωση της τεχνολογίας στην παραγωγή του αγαθού Χ σημαίνει μείωση της τιμής ισορροπίας του υποκατάστατου αγαθού Υ.Θέμα 2ο:A. Ποια αγαθά ονομάζονται συμπληρωματικά;  Πώς μεταβάλλεται η ζήτηση ενός αγαθού όταν αυξάνεται η τιμή του συμπληρωματικού του. Να απαντήσετε με τη βοήθεια κατάλληλων διαγραμμάτων.

Β. Να εξηγήσετε αναλυτικά πού οφείλουν τη συμπεριφορά τους οι καμπύλες μέσου μεταβλητού κόστους και μέσου συνολικού κόστους.Θέμα 3οΠόσο πρέπει να μειωθεί η τιμή έτσι ώστε να μεταβληθεί η συνολική δαπάνη κατά 5% με δεδομένο ότι η ΕD  =-1,5.Θέμα 4ο:   Η καμπύλη ζήτησης ενός καταναλωτή Α που δίνεται από την εξίσωση QA = 60- 2Ρ έχει μόνο ένα κοινό σημείο με την ευθεία καμπύλη ζήτησης ενός καταναλωτή Β. Στο σημείο αυτό (έστω Μ) η ΕD για τον Β είναι διπλάσια από την  ΕD για τον Α (ΡΜ) = 10). Στην συνέχεια η τιμή μειώθηκε σε 8  και ταυτόχρονα το εισόδημα του Β μειώθηκε (η ζήτηση του Α μένει αμετάβλητη),παρ' όλα αυτά οι δύο καταναλωτές ζητούν την ίδια ποσότητα στην τιμή 8.
 Αν η καμπύλη του Β μετατοπίστηκε παράλληλα να βρεθεί η ΕY για  Ρ = 10.(ΔΥ% = -0,1)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου