Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Αναλυτική εκτίμηση βάσεων για το 1ο Επιστημονικό πεδίο και την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Δεν αναμένονται μεγάλες αυξομειώσεις στις βάσεις του 1ου Επιστημονικού πεδίου.

Στις σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου, Ανθρωπιστικών (Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών) με το νέο σύστημα, έχουν δικαίωμα πρόσβασης μόνο υποψήφιοι που έχουν φοιτήσει στην Ομάδα προσανατολισμού Θεωρητικών σπουδών.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο είναι:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή (0,7)
γ) Νεοελληνική γλώσσα
δ) Λατινικά

Από τον τύπο υπολογισμού των μορίων προκύπτει ότι:

Κάθε μονάδα των Αρχαίων αντιστοιχεί σε 330 μόρια

Κάθε μονάδα της Ιστορίας αντιστοιχεί σε 270 μόρια

Κάθε μονάδα της Νεοελληνικής γλώσσας και των Λατινικών αντιστοιχεί σε 200 μόρια.

Τα μόρια του υποψήφιου είναι το άθροισμα των παραπάνω αριθμών.

Δείτε τη σύγριση των φετινών με τις περσινές βαθμολογίες των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας για το 1ο Επιστημονικό πεδίο.
Δείτε και τα Λατινικά και τη Νεοελληνική γλώσσα:Με δεδομένο ότι ο αριθμός εισακτέων καθώς και ο αριθμός των υποψηφίων δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά η μικρή άνοδος που φαίνεται στην επίδοση καλύπτεται από την αλλαγή του τρόπου εξέτασης (τέσσερα μαθήματα) και του υπολογισμού των μορίων (χωρίς το bonus των προφορικών βαθμών). 
Αν υπολογίζαμε τα μόρια που θα είχαν οι περσινοί υποψήφιοι με τα περσινά θέματα και επίδοση αλλά με το νέο τρόπο υπολογισμού θα διαπιστώναμε πτώση περίπου 400 μόρια στις πολύ υψηλές σχολές που θα έφτανε και μέχρι 1500 μόρια στις χαμηλές.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω δεν αναμένονται μεγάλες αυξομειώσεις στις βάσεις του 1ου Επιστημονικού πεδίου. Διαφένεται μια πολύ μικρή άνοδος στις σχολές με πολύ υψηλές βάσεις το 2015 και μια πολύ μικρή πτώση στις χαμηλές και μεσαίες.